Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

21
Май2020

Покана за деветото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 9-то заседание (/images/Zasedania2020/Покана за 9-то заседание.pdf)

13
Май2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 7.05.2020г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 8 от проведеното на 7.05.2020 година заседание

05
Май2020

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (/index.php/component/phocadownload/category/19-naredbi-2020?download=85:naredba-za-reda-za-pridobivane-upravlenie-i-razporezhdane-s-obshtinsko-imushtestvo)

04
Май2020

Покана за осмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет...

24
Април2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.04.2020

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 7 от проведеното на 15.04.2020 година заседание

13
Април2020

Покана за седмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за седмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе (/images/Zasedania2020/pokana7.pdf)

08
Април2020

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община Сунгурларе/изм.с Протокол №50/28.05.2015г./

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община Сунгурларе/изм.с...

31
Март2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2020 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 6 от проведеното на 25.03.2020година заседание

31
Март2020

Покана за шестото извънредно закрито заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНОЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр....

23
Март2020

Съобщение

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 192/07.02.2020 г. по Административно дело №2562/2019г....

17
Март2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 253/14.02.2020 г.

«
»

Външни връзки