Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

31
Юли2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 10 от проведеното на 23.07.2020 година заседание

20
Юли2020

Покана за десетото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет...

16
Юни2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 9 от проведеното на 27.05.2020 година заседание

21
Май2020

Покана за деветото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 9-то заседание (/images/Zasedania2020/Покана за 9-то заседание.pdf)

13
Май2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 7.05.2020г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 8 от проведеното на 7.05.2020 година заседание

05
Май2020

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (/index.php/component/phocadownload/category/19-naredbi-2020?download=85:naredba-za-reda-za-pridobivane-upravlenie-i-razporezhdane-s-obshtinsko-imushtestvo)

04
Май2020

Покана за осмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет...

24
Април2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.04.2020

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 7 от проведеното на 15.04.2020 година заседание

13
Април2020

Покана за седмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за седмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе (/images/Zasedania2020/pokana7.pdf)

08
Април2020

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община Сунгурларе/изм.с Протокол №50/28.05.2015г./

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община Сунгурларе/изм.с...

31
Март2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2020 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 6 от проведеното на 25.03.2020година заседание

«
»

Външни връзки