Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

31
Март2020

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2020 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 6 от проведеното на 25.03.2020година заседание

31
Март2020

Покана за шестото извънредно закрито заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНОЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр....

23
Март2020

Съобщение

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 192/07.02.2020 г. по Административно дело №2562/2019г....

17
Март2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 253/14.02.2020 г.

17
Март2020

Декларации кметове-чл.35,ал.1,т.2

Декларации кметове-чл.35,ал.1,т.2

17
Март2020

Декларации кметове-чл.35,ал.1т.1

Декларации кметове-чл.35,ал.1т.1

«
»

Външни връзки