Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

19
Декември2019

Покана за четвъртото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет...

11
Декември2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1813/31.10.2019г. по Адм.дело №1991/2019г.

09
Декември2019

Покана за третото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет...

05
Декември2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СПРАВКА за постъпилите предложения относно Проект заПравилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите...

28
Ноември2019

Покана за второто заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет...

19
Ноември2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 20.11.2019.г., за предложения и становища. Предоставеният срок...

«
»

Външни връзки