НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Раздел I
Общи положения

Чл.1.(1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени
в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Сунгурларе " .
(2)Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сунгурларе чрез :


т.1. Улов и обработка на безстопанствените кучета .
т.2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване,притежаване, отглеждане и развъждане.
(3)Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите,неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни -домашни любимци и останалите жители на гр. Сунгурларе.

Изтегли целият текст на документа в PDF формат от връзката по-долу