Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община СУНГУРЛАРЕ - Последно променена с Решение № 267/31.10.2017г. по Протокол № 33/31.10.2017г. на Общински съвет - Сунгурларе