Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе, приета с Решение № 296/21.2.2017г. по протокол № 35/21.12.2017г. на Общински съвет - Сунгурларе