НАРЕДБА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

Изтегли документа в Word  формат от връзката по-долу

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Изтегли документа в Word  формат от връзката по-долу

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

Изтегли целият текст на документа в Word  формат от връзката по-долу

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Раздел I
Общи положения

Чл.1.(1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени
в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Сунгурларе " .
(2)Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сунгурларе чрез :


т.1. Улов и обработка на безстопанствените кучета .
т.2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване,притежаване, отглеждане и развъждане.
(3)Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите,неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни -домашни любимци и останалите жители на гр. Сунгурларе.

Прочети още...

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...