Изтегли документа в Word  формат от връзката по-долу

Изтегли документа в Word  формат от връзката по-долу

Изтегли документа в Word  формат от връзката по-долу

НАРЕДБА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

Изтегли документа в Word  формат от връзката по-долу

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Изтегли документа в Word  формат от връзката по-долу