НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЧЛ.181,АЛ.6 ОТ ЗГ

Прочети още...