Н А Р Е Д Б А ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

Изтегли целият текст на документа в Word  формат от връзката по-долу

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Раздел I
Общи положения

Чл.1.(1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени
в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Сунгурларе " .
(2)Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сунгурларе чрез :


т.1. Улов и обработка на безстопанствените кучета .
т.2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване,притежаване, отглеждане и развъждане.
(3)Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите,неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни -домашни любимци и останалите жители на гр. Сунгурларе.

Прочети още...

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...