НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЧЛ.181,АЛ.6 ОТ ЗГ

Прочети още...