Покана за обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сунгурларе за 2017 г.


 

Доклад относно Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 31.12.2017г.

Доклад за изпълнението на Плана за финансово оздравяване за периода 01.2017г. - 12.2017г.

Проект на Одитен доклад на Сметната палата № 0400203318

Приложения