Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 10

от проведеното на 23.07.2020 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 9

от проведеното на 27.05.2020 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 7.05.2020г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 8

от проведеното на 7.05.2020 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.04.2020

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 7

от проведеното на 15.04.2020 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2020 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 6

от проведеното на 25.03.2020година заседание

Прочети още...