РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2020 Г.


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  от Протокол № 5 от проведеното на 06.02.2020 година заседание