РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ Проведено на 22 март 2018 г.


РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ Проведено на 22 март 2018 г.

Към т.2 и 3

Към т.4 и 5

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮЛИ 2017Г. - М. ДЕКЕМВРИ 2017Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015 - 2019