Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за шестото извънредно закрито заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНОЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 25.03.2020 година  (сряда) от 11:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Прочети още...

Покана за петото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 06.02.2020 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния                                     

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...

Покана за четвъртото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 23.12.2019 година  (понеделник) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния                                    

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...

Покана за третото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 13.12.2019 година  (ПЕТЪК) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния         

Прочети още...

Покана за второто заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 05.12.2019 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния          

Прочети още...