Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за осмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 07.05.2020 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния                                     

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...

Покана за шестото извънредно закрито заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНОЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 25.03.2020 година  (сряда) от 11:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Прочети още...

Покана за петото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 06.02.2020 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния                                     

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...