Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за десетото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 23.07.2020 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния  

                                 

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...

Покана за осмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 07.05.2020 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния                                     

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...

Покана за шестото извънредно закрито заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНОЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 25.03.2020 година  (сряда) от 11:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Прочети още...