Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за осмото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 07.05.2020 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния                                     

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд./Вх.№93/06.03.2020 г./

 

Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                   ХАЛИЛ АХМЕД