Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за петдесетото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника  за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ПЕТДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 28.03.2019г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

Прочети още...

Покана за четиридесет и деветото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на07.03.2019г.  /четвъртък/ от 15:0. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

Прочети още...

Покана за четиридесет и осмото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на31.01.2019г.  /четвъртък/ от 15:0. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...

Покана за четиридесет и седмото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на20.12.2018г.  /четвъртък/ от 15:3. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...

Покана за четиридесет и шесто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на29.11.2018г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети още...