Статии

СИМВОЛИКА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

ГЕРБ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

ГЕРБ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Чл.7 Гербът на Община Сунгурларе е израз на традицията в отглеждането на лозя и
производството на вино , а житните класове символизират развитието на селското стопанство
в района.
Чл.8 (1)Гербът е центрялен елемент и е задължителен елемент от официалната бланка за
кореспонденция на Община Сунгурларе.
(2) Гербът се поставя задължително в кабинетите на кмета на
общината,зам.кметовете,секретаря на общината,председателя на общинския съвет,кметове на
кметства .
Чл.9 Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти,да се отпечатва на хартия
след писмено разрешение от кмета на общината.
   

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Чл.10 Знамето на Община Сунгурларе е зелен цвят извезано със златисто и избродиран
герба на общината/емблемата/.
Чл. 11 Знамето се изработва от копринен плат с размери 90см/150см
Чл.12 Знамето се съхранява в кабинета на кмета.
Чл.13 Участието на знамето в чествания ,тържества и др. се осъществява в определени
случаи – офециален празник , честване годишнини и др.
Чл.14 Реда за участие на знамето в тържества се определя от комисията по образование при
ОбС , която подготвя и одобрява ритуал .
Чл.15 Знамето на Община Сунгурларе може да бъде възпроизведено в различни варианти
при условията на чл.9 от настоящата Наредба.

Изтегли целият текст на наредбата за символиката на община Сунгурларе в PDF формат от връзката по-долу